EU fondovi

EU fondovi

Zadruga ima kvalificirane i stručne ljude koji rade kao konzultanti te može raditi pripremnu dokumentaciju za sve postojeće mjere.